huisregels

 • Bij betreding van het feestterrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.
 • De Deldense Schuttersvereniging, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiele schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden.
 • Softdrugs en harddrugs zijn niet toegestaan op het feestterrein.
 • Het is tijdens de Schuttersfeesten voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen en/of te consumeren.
 • Bij gebleken alcoholgebruik onder de 18 jaar, zich bevindend op het feestterrein, zal de toegang aan de jeugdige door de organisatie worden ontzegd.
 • Bij jeugdigen die aantoonbaar te veel alcohol hebben genuttigd kan een HALT verwijzing plaatsvinden.
 • Het niet toegestaan om alcoholische dranken door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Na een eerste waarschuwing volgt bij een tweede overtreding verwijdering van het terrein.
 • Op verzoek van bar personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waarmee de leeftijd kan worden vastgesteld.
 • Bezoekers jonger dan 18 jaar ontvangen een afwijkend polsbandje waarmee geen alcoholische drank kan worden besteld.
 • OORDOPPEN – Op het evenemententerrein kan soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen.
 • Een ieder die het feestterrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie kan deze opnamen voor promotionele doeleinden gebruiken.
 • Roken in de tent is niet toegestaan.
 • ID fraude is strafbaar!